FRANS VAN IERLAND OPNIEUW STADSPRINS!

Afgelopen zaterdag 11 november was het weer zover: het Prinsenbal van C.V. De Pierewaaiers. Na een supergezellige, maar ook onverwacht spannende avond, werd om 23.11 uur duidelijk dat Stadsprins Frans d’n Twidde opnieuw de scepter zal zwaaien over ’t Pierewaaiersrijk tijdens Carnaval 2024.

De verbazing onder het in groten getale aanwezige publiek was groot toen de Prinsencommissie in het eerste filmblok open en bloot verklaarde nog een jaar voor Stadsprins Frans d’n Twidde te willen gaan. Hoewel zelf redelijk incognito, was de bestemming van haar eerste zoektocht wel erg duidelijk. Het huis van Frans van Ierland was voor eenieder herkenbaar. En toen rees de eerste twijfel al onder de aanwezigen. Het werd er wel erg dik bovenop gelegd. Zou de commissie dan toch, tegen alle verwachtingen en Pierewaaierswetten in, voor een nieuwe Stadsprins zijn gegaan? Deze gedachte werd nog eens extra gevoed door het feit dat Frans niet thuis was en ook niet bekend was waar hij dan wel uithing. Slechts Frans zijn voicemail was bereikbaar en daaruit bleek alleen dat onze man op vakantie was. Maar waar naartoe en voor hoe lang?

Wellicht dat Facebook de commissie iets meer kon vertellen over de locatie waar onze beoogde Stadsprins zich bevond. Een vakantiefoto of recente locatie zou de commissie misschien verder kunnen helpen. Één van zijn laatst geplaatste foto’s vertelde de commissie dat Frans in, hoe typisch, Ierland was. Dus… De commissie moest op pad. Richting Dublin!

Een illusie armer en een teleurstelling rijker kwam de commissie van de spreekwoordelijke Ierse koude kermis thuis. Ook daar geen Frans van Ierland gevonden. Wat nu? De tijd tot aan het Prinsenbal begon wel degelijk te korten. Overgaan tot Plan B en alsnog een andere Prins voor de Pierewaaiers gaan zoeken? Of nog een ultieme poging wagen en alle commissieleden naar een andere uithoek van de wereld sturen? Gekozen werd voor dit laatste, maar al snel bleek ook dit geen soelaas te bieden. Nog steeds geen Frans van Ierland. Nog maar een telefonische poging wagen dan? Facetimen?

En ja hoor, wie stond daar na een paar seconden pontificaal te stralen op het schermpje van de Prinsencommissie? Juist! Eindelijk kon de commissie de vraag der vragen stellen. Maar onze Frans wilde helemaal niet vertellen waar hij was. Op vakantie en volgende week pas weer terug, was het korte, duidelijke, maar niet gewenste antwoord.

Maar de Prinsencommissie is zoals bekend niet voor één gat te vangen. Op de achtergrond waren enkele voor dat land erg typerende fenomenen te zien. Pyramides en zand, veel zand. Mocht de commissie ook dit jaar weer echt voor Stadsprins Frans d’n Twidde willen gaan, dan wist het bij dezen wat te doen. Op naar Egypte!

Daar aangekomen werd de zoektocht wederom één grote deceptie. Urenlang dwaalde de commissie door de woestijn, maar helaas werd Frans niet gevonden. En het was al bijna elf over elf… En toen nam de commissie het voor haar doen wel erg onorthodoxe besluit dan maar gewoon de eerste de beste voorbijganger mee te nemen naar residentie café De Brouwer, of liever gezegd op subtiele wijze te ontvoeren, en te bombarderen tot nieuwe Stadsprins van ’t Pierewaaiersrijk.

De verrassing was dan ook groot toen niet de meegenomen toerist, die qua postuur weinig tot geen overeenkomsten had met Frans, maar Frans zelf uit de sarcofaag op het podium sprong. Dus toch! Gelukkig maar, want de reacties uit het publiek spraken boekdelen! Wat een enthousiasme en opluchting! Een hosanna-sfeer nam bezit van de zaal!

Nog een jaar Stadsprins Frans d’n Twidde dus en wat zijn we daar bij C.V. De Pierewaaiers blij en content mee. Na de gebruikelijke en nodige plichtplegingen maakt de kersverse Stadsprins ook zijn adjudant voor Carnaval bekend. Minder verrassend, maar daarmee niet minder welkom, werd Johan van Daelen voor ook nog eens een jaar adjudant van Stadsprins Frans d’n Twidde en C.V. De Pierewaaiers.

Frans en Johan, namens het bestuur, de hofhouding, de eregarde en alle leden van C.V. De Pierewaaiers van harte gefeliciteerd met jullie herbenoeming! Carnaval 2024 zal onder jullie bezielende leiding weer een groot feest voor jong en oud worden. Geniet ervan zoals wij van jullie zullen gaan doen!